Powiat lubelski

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Zapisy na wizyty:

TELEFONICZNIE

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 528 67 14

NAPISZ E-MAIL

na adres: pomocprawna@powiat.lublin.pl

ONLINE

za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji

Porady obywatelskie

Punkt 1 – GŁUSK

Godzina

Dzień tygodnia

Miejsce

poniedziałek

11:00 – 15:00

Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22

wtorek

13:00 – 17:00

Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22

środa

10:00 – 14:00

Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1

Czwartek

11:00 – 15:00

Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109

piątek

7:30 – 11:30

Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109

Dzień tygodnia

Godzina

poniedziałek

11.00 – 15.00

wtorek

13.00 – 17.00

środa

10.00 – 14.00

Czwartek

11:00-15:00

piątek

7:30 – 11:30

Miejsce

poniedziałek

Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22

wtorek

Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22

środa

Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1

Czwartek

Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109

piątek

Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109

Porady obywatelskie

Punkt 2 – WYSOKIE

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

poniedziałek

10:00 – 14:00

Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1

wtorek

07:30 – 11:30

Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26

środa

12.00 – 16.00

Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1

Czwartek

07:30 – 11:30

Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26

piątek

8:00–12:00

Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie

Dzień tygodnia

Godzina

poniedziałek

10:00 – 14:00

wtorek

07:30 – 11:30

środa

10.00 – 14.00

Czwartek

07:30 – 11:30

piątek

8:00–12:00

Miejsce

poniedziałek

Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1

wtorek

Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26

środa

Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1

Czwartek

Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26

piątek

Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie

Porady obywatelskie

Punkt 3 – KONOPNICA

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

poniedziałek

10.00 – 14.00

Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B

wtorek

10.00 – 14.00

Urząd Gminy Konopnica Kozubszczyzna 127 B

środa

10.00 – 14.00

Urząd Gminy Wojciechów Wojciechów 5

Czwartek

10.00 – 14.00

Świetlica środowiskowa przy OSP Jabłonna Majątek 110 D

piątek

10:00–14:00

Świetlica środowiskowa przy OSP Jabłonna Majątek 110 D

Dzień tygodnia

Godzina

poniedziałek

10.00 – 14.00

wtorek

10.00 – 14.00

środa

10.00 – 14.00

Czwartek

10.00 – 14.00

piątek

10:00–14:00

Miejsce

poniedziałek

Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B

wtorek

Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B

środa

Urząd Gminy Wojciechów Wojciechów 5

Czwartek

Świetlica środowiskowa przy OSP Jabłonna Majątek 110 D

piątek

Świetlica środowiskowa przy OSP Jabłonna Majątek 110 D

Porady obywatelskie

Punkt 4 – LUBLIN – MEŁGIEWSKA

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

poniedziałek

09.00 – 13.00

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mełgiewska 11c – Lublin

wtorek

08.00 – 12.00

Filia Urząd Pracy w Bychawie, ul. Mickewicza 11

środa

09.00 – 13.00

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mełgiewska 11c – Lublin

Czwartek

09.00 – 13.00

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mełgiewska 11c – Lublin

piątek

07:30–11:30

Filia Urząd Pracy w Bychawie, ul. Mickewicza 11

 

Dzień tygodnia

Godzina

poniedziałek

09.00 – 13.00

wtorek

08.00 – 12.00

środa

09.00 – 13.00

Czwartek

09.00 – 13.00

piątek

07:30 – 11:30

Miejsce

poniedziałek

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mełgiewska 11c – Lublin

wtorek

Filia Urząd Pracy w Bychawie, ul. Mickewicza 11

środa

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mełgiewska 11c – Lublin

Czwartek

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mełgiewska 11c – Lublin

piątek

Filia Urząd Pracy w Bychawie, ul. Mickewicza 11

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatną mediację

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia przez Zarząd Powiatu Lubelskiego.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin

tel. 81 710-46-30

Skip to content