Powiat chełmski

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Zapisy na wizyty:

TELEFONICZNIE

zapisy pod numerem telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chełmie 7:30 – 15:30)

ONLINE

za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

NAPISZ E-MAIL

npp@powiatchelmski.pl

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji

Porady obywatelskie

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

poniedziałek

12:00–16:00

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1

wtorek

9:00–13:00

Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50

środa

9:00–13:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8c

Czwartek

7:15–11:15

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1

piątek

12:00–16:00

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1

Dzień tygodnia

Godzina

poniedziałek

12:00–16:00

wtorek

9:00–13:00

środa

9:00–13:00

Czwartek

7:15–11:15

piątek

12:00–16:00

Miejsce

poniedziałek

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1

wtorek

Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50

środa

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8c

Czwartek

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1

piątek

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatną mediację

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

 

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia przez Zarząd Powiatu Chełmskiego.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin

tel. 81 710-46-30

Skip to content