Powiat krasnostawski

Nieodpłatna pomoc prawna

świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Zapisy na wizyty:

TELEFONICZNIE

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr (82) 576 52 11 lub (82) 576 52 12 lub (82) 576 52 13

ONLINE

dodatkowo rezerwacji wizyty w punkcie można dokonać również samodzielnie o dowolnej porze za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/lubelskie/krasnostawski 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji

Porady obywatelskie

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

poniedziałek

8:00 – 12:00

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny

wtorek

8:00 – 12:00

Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

środa

8:00 – 12:00

Urząd Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica

Czwartek

8:00 – 12:00

Urząd Gminy Kraśniczyn, ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn

piątek

8:00 – 12:00

Centrum Społeczno – Kulturalne w Gorzkowie, ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków

Dzień tygodnia

Godzina

poniedziałek

8:00–12:00

wtorek

8:00–12:00

środa

8:00–12:00

Czwartek

8:00–12:00

piątek

8:00–12:00

Miejsce

poniedziałek

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny

wtorek

Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

środa

Urząd Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica

Czwartek

Urząd Gminy Kraśniczyn, ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn

piątek

Centrum Społeczno – Kulturalne w Gorzkowie, ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatną mediację

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin

tel. 81 710-46-30

Skip to content