Powiat puławski

Nieodpłatne porady prawne oraz poradnictwo obywatelskie

świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Zapisy na wizyty:

TELEFONICZNIE

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  609 009 469

ONLINE

za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji

Porady obywatelskie

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

poniedziałek

09:00 – 13:00

Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1

wtorek

08:00 – 12:00

Kazimierz Dolny, ul. Szkolna 1

środa

08:00 – 12:00

Puławy, ul. Dęblińska 4

czwartek

08:00 – 12:00

Puławy, ul. Dęblińska 4

piątek

08:00 – 12:00

Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 28

Dzień tygodnia

Godzina

poniedziałek

09:00 – 13:00

wtorek

08:00 – 12:00

środa

08:00 – 12:00

czwartek

08:00 – 12:00

piątek

08:00 – 12:00

Miejsce

poniedziałek

Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1

wtorek

Kazimierz Dolny, ul. Szkolna 1

środa

Puławy, ul. Dęblińska 4

czwartek

Puławy, ul. Dęblińska 4

piątek

Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 28

Porady prawne

nieodpłatne poradnictwo prawne oraz mediacje

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

poniedziałek

8:00 – 12:00

Baranów, ul. Rynek 14

wtorek

8:00 – 12:00

Nałęczów, ul. Głębocznica 23a

środa

8:00 – 12:00

Janowiec, ul. Radomska 2

Czwartek

8:00 – 12:00

Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1

piątek

8:00 – 12:00

Końskowola, ul. Lubelska 93

Dzień tygodnia

Godzina

poniedziałek

8:00 – 12:00

wtorek

8:00 – 12:00

środa

8:00 – 12:00

Czwartek

8:00 – 12:00

piątek

8:00 – 12:00

Miejsce

poniedziałek

Baranów, ul. Rynek 14

wtorek

Nałęczów, ul. Głębocznica 23a

środa

Janowiec, ul. Radomska 2

Czwartek

Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1

piątek

Końskowola, ul. Lubelska 93

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatną mediację

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia przez Zarząd Powiatu Puławskiego.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin

tel. 81 710-46-30

Skip to content