Powiat świdnicki

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Zapisy na wizyty:

TELEFONICZNIE

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  691 965 484

ONLINE

za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji

Punkt 1 – Świdnik

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

poniedziałek

10:00-14:00

budynek Starostwa Powiatowego ul. Niepodległości 13

wtorek

8:00-12:00

środa

7:30-11:30

Czwartek

8:00-12:00

piątek

8:00-12:00

Dzień tygodnia

Godzina

poniedziałek

10:00-14:00

wtorek

8:00-12:00

środa

8:00-12:00

Czwartek

8:00-12:00

piątek

8:00-12:00

Miejsce

budynek Starostwa Powiatowego ul. Niepodległości 13

Punkt 2 – Trawniki / Mełgiew

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

poniedziałek

8.30 –  12.30

Trawniki 636

wtorek

08:30 – 12:30

Mełgiew, ul. Partyzancka 2

środa

11.30 – 15.30

Trawniki 636

Czwartek

08:30 – 12:30

Mełgiew, ul. Partyzancka 2

piątek

8.30 – 12.30

Trawniki 636

Dzień tygodnia

Godzina

poniedziałek

8.30 –  12.30

wtorek

08:30 – 12:30

środa

11.30 – 15.30

Czwartek

08:30 – 12:30

piątek

8.30 – 12.30

Miejsce

poniedziałek

Trawniki 636

wtorek

Mełgiew, ul. Partyzancka 2

środa

Trawniki 636

Czwartek

Mełgiew, ul. Partyzancka 2

piątek

Trawniki 636

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatną mediację

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia przez Zarząd Powiatu Świdnickiego.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin

tel. 81 710-46-30

Skip to content