Miasto Chełm

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Zapisz się na wizytę:

ZADZWOŃ

pod nr 698 740 865 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 7.30 do 16.00)

ONLINE

za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji

1 półrocze

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

poniedziałek

7:30 – 11:30

ul. Obłońska 20,

22-100 Chełm

wtorek

7:30 – 11:30

środa

7:30 – 11:30

Czwartek

7:30 – 11:30

piątek

7:30 – 11:30

nieodpłatne porady obywatelskie udzielane są w każdy piątek

2 półrocze

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

poniedziałek

12:00–16:00

ul. Obłońska 20,

22-100 Chełm

wtorek

12:00–16:00

środa

12:00–16:00

Czwartek

12:00–16:00

piątek

12:00–16:00

nieodpłatne porady obywatelskie udzielane są w każdy piątek
Porady obywatelskie

CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

CO OBEJMUJE NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatną mediację

CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA MEDIACJA?

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia przez Miasto Chełm.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin

tel. 81 710-46-30

Skip to content