Miasto Zamość

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Zapisz się na wizytę:

ZADZWOŃ

pod nr 722 364 992

od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 8.00 do 12.00)

ONLINE

za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji

Porady obywatelskie

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

poniedziałek

08:00 – 12:00

ul. Kamienna 20 – budynek biblioteki publicznej

wtorek

08:00 – 12:00

środa

08:00 – 12:00

Czwartek

08:00 – 12:00

piątek

08:00 – 12:00

Dzień tygodnia

Godzina

poniedziałek

08:00 – 12:00

wtorek

08:00 – 12:00

środa

08:00 – 12:00

Czwartek

08:00 – 12:00

piątek

08:00 – 12:00

Miejsce

ul. Kamienna 20 – budynek biblioteki publicznej

CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

CO OBEJMUJE NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatną mediację

CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA MEDIACJA?

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia przez Zarząd Miasta Zamość.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin

tel. 81 710-46-30

Skip to content