powiat lubelski

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Miejsca świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Punkt 1 – GŁUSK
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 11.00 – 15.00 Bychawa, Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22
Wtorek 13.00 – 17.00 Bychawa, Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22
Środa 10.00 – 14.00 Głusk, Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1
Czwartek 11:00-15:00 Strzyżewice, Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109
Piątek 10.00 – 14.00 Głusk, Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1

 

Punkt 2 – WYSOKIE
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 10.00 – 14.00 Wysokie, Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1
Wtorek 10.00 – 14.00 Zakrzew, Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26
Środa 10.00 – 14.00 Wysokie, Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1
Czwartek 10.00 – 14.00 Zakrzew, Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26
Piątek 8:00-12:00 Krzczonów, Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu
w Krzczonowie

Zapisy na wizyty:

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 52 86 714 lub e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
  • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
  • przeprowadzenie mediacji
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto może skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

Strona powiatu z informacją o bezpłatnej pomocy prawnej

do pobrania:
PLAKAT INFORMACYJNY
HARMONOGRAM
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
KARTA POMOCY
KARTA PORADNICTWA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
KATEGORIE SPRAW
OŚWIADCZENIE

E-poradnik:

2023
Wydanie I
Wydanie II
Wydanie III

2022
Wydanie I
Wydanie II
Wydanie III
Wydanie IV
Wydanie V

2021
Wydanie I
Wydanie II
Wydanie III
Wydanie IV
Wydanie V

Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego.