komunikat dotyczący możliwości uzyskania nieodpłatnych porad na odległość przez telefon

Komunikat w sprawie PRZEDŁUŻENIA DO ODWOŁANIA zawieszenia udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie wszystkich punktów prowadzonych przez Fundację „OIC Poland”

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), uprzejmie informuję o przedłużeniu  do odwołania zawieszenia udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu świdnickiego.

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość uzyskania porad na odległość przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania.

UWAGA WAŻNE:

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

 

ZAPISY NA PORADY:

powiat lubelski:
tel. 81 528 67 14
e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl

powiat świdnicki:
tel. 508 247 177
e-mail: pomocprawna@oic.lublin.pl

powiat łęczyńsk:
tel. 81 531 52 81
e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl

powiat puławski:
tel. 609 009 469

powiat tomaszowski:
tel. 84 665 86 11

powiat krasnostawski:
tel. 82 576 52 11 do 13

powiat chełmski:
tel. 82 562 75 07

Zapraszamy do korzystania z naszych nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich!