powiat tomaszowski

Nieodpłatna pomoc prawna

świadczona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Miejsca świadczenia pomocy:

I punkt – Urząd Miejski w Tyszowcach
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
poniedziałek 08.00-12.00 Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8
Wtorek 08:30 – 12:30 Urząd Gminy w Ulhówku ul. Kościelna 1/1
Środa 08:00- 12:00 Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8
8.30-12.30 Urząd Gminy w Ulhówku ul. Kościelna 1/1
czwartek x x
Piątek 13:00 – 17:00 x
II punkt – Urząd Gminy w Telatynie
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
poniedziałek 09.00-13.00 Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn
Wtorek 13:00 – 17:00 Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn
Środa 13:00 – 17:00 Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn
czwartek 8.30-12.30 Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn
Piątek x x
III punkt – Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
poniedziałek 13:00 – 17:00 Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski ul. Żwirki i Wigury 2
Wtorek x x
Środa x x
czwartek 13:00 – 17:00 Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski ul. Żwirki i Wigury 2
Piątek x x

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest  on line pod adresem strony https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/2019/01/rezerwacja-wizyty-online/

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  • oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  • w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  • się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:

  • z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Inne informacje     

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności

w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem – może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie.

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Tomaszowskiego.