powiat lubelski

Nieodpłatna pomoc prawna

świadczona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Miejsca świadczenia pomocy:

Punkt 1 – Bychawa
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 11.00 – 15.00 Bychawa – Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22
Wtorek 10.00 – 14.00 Krzczonów  – Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie, ul. Żeromskiego 11
Środa 10.00 – 14.00 Wysokie – Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1
Czwartek 10.00 – 14.00 Zakrzew – Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 26
Piątek 10.00 – 14.00 Bychawa – Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22
Punkt 2 – Jastków
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 13.00 – 17.00 Jastków – Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 3
Wtorek 14.00 – 18.00 Garbów – Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie, Krakowskie Przedmieście 5
Środa 10.00 – 14.00 Jastków – Urząd Gminy w Jastkowie,  ul. Chmielowa 3
Czwartek 8.00 – 12.00 Garbów – Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie, Krakowskie Przedmieście 5
Piątek 10.00 – 14.00 Jastków – Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 3 
Punkt 3 –  Konopnica
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 10.00 – 14.00 Konopnica – Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B
Wtorek 10.00 – 14.00 Konopnica – Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B
Środa 10.00 – 14.00 Wojciechów – Urząd Gminy w Wojciechowie, Wojciechów 5
Czwartek 10.00 – 14.00 Konopnica – Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B
Piątek 10.00 – 14.00 Konopnica – Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 528 67 14

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  • oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  • w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  • się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:

  • z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności

w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem – może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie.

 

Edukacja prawna – E-poradniki:

lubelskie

lista jednostek poradnictwa obywatelskiego

HARMONOGRAM_2019_powiat_lubelski

Karta_informacyjna_NPP_2019

Karta_informacyjna_osób_pokrzywdzonych_przestępstwem

kategorie_spraw_2019

oświadczenie_2019

oświadczenie_osoba_udzielająca

STAROSTWO POWIATOWE W Lublinie

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego.