powiat chełmski

Nieodpłatna pomoc prawna

świadczona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

Miejsca świadczenia pomocy:

I punkt  powiat chełmski 2019
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 09.30 – 13.30 Urząd Gminy Dubienka, ul. 3 Maja 6
Wtorek 09:30-13:30 Urząd Gminy Dorohusk, ul. IAWP 50
Środa 07.30 – 11.30 Urząd Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30
Czwartek 08:30-12:30 Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1
Piątek 11:15-15:15 Urząd Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22
II punkt  powiat chełmski 2019
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 08.00 – 12.00 Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1
Wtorek 08.00 – 12.00 Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1
Środa 08.00 – 12.00 Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1
Czwartek 08.00 – 12.00 Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1
Piątek 07:00- 11:00 Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 82/562-75-07

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  • oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  • w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  • się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:

  • z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Inne informacje     

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności

w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem – może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie.

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Chełmskiego