Nasze doświadczenie w prowadzeniu biur pomocy prawnej

Zrealizowane projekty przez Fundację „OIC Poland”, w ramach których udzielano bezpłatnych porad prawnych:

  1. ,,Lubelskie – Obywatelskie – program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie” PO KL 5.4.2
   Projekt realizowano w partnerstwie z Powiatem Lubelskim oraz miastem Hrubieszów w okresie od 1.01.2009 do 30.06.2012 r. – powstały 3 biura porad obywatelskich i prawnych na terenie powiatu lubelskiego, hrubieszowskiego oraz łukowskiego.
   W każdym z punktów zatrudniano 2 doradców obywatelskich oraz 1 prawnika. Porad udzielano przez 4 dni w tygodniu po średnio 6 godzin. W okresie realizacji projektu udzielono:
   – 27249 porad osobistych
   – 14476 porad telefonicznych i mailowych

 

  1. ,,Lubelskie – Obywatelskie – program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie – edycja II” PO KL 5.4.2
   Projekt realizowano w partnerstwie z Powiatem Janowskim, Kraśnickim, Opolskim, Radzyńskim, oraz Parczewskim w okresie 1.09.2010 – 28.02.2014 r. powstało 6 biur porad obywatelskich i prawnych na terenie powiatów: janowskiego, opolskiego, kraśnickiego, radzyńskiego, parczewskiego i bialskiego.
   W każdym z punktów zatrudniano 2 doradców obywatelskich oraz 2 prawników. Porad udzielano przez 4 dni w tygodniu po średnio 8 godzin. W okresie realizacji projektu udzielono:
   – 85704 porad osobistych
   – 27745 porad telefonicznych i mailowych

 

  1. „Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Pogranicza” w ramach programu współpracy transgranicznej PL-BY-UA w okresie od 02.12.2014r. do 30.04.2015r. prowadzono 4 punkty pomocy prawnej w Nałęczowie, Kraśniku, Radzyniu Podlaskim oraz Włodawie. Porad udzielano 2 dni w tygodniu w średnim wymiarze 4 godzin dziennie. Udzielono łącznie 1014 porad Prawnych.

 

 1. „Czas na zmiany – program aktywizacji na terenie podregionu Gotania” projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Podaj Dłoń w okresie od 1.04.2014 do 31.03.2015 r. W ramach projektu powstało biuro porad prawnych świadczące porady dla mieszkańców regionu „Gotania”, czyli gmin:
 • Gminy Miejskiej Hrubieszów
 • Gminy Hrubieszów
 • Gminy Werbkowice;
 • Gminy Trzeszczany;
 • Gminy Mircze;
 • Gminy Uchanie;
 • Gminy Dołhobyczów
 • Gminy Tyszowce;
 • Gminy Tomaszów Lubelski;
 • Gminy Komarów-Osada.

Łącznie w okresie realizacji projektu udzielono 2018 porad.