Informacja o tymczasowej zmianie lokalizacji Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nałęczowie

Informujemy, że w związku z trwającymi feriami zimowymi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez Fundację „OIC Poland” w Nałęczowie przy ulicy Głębocznica 23a będzie tymczasowo przeniesiony do końca tygodnia tj. do 22.02.2019 r. do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

przy ul. Spółdzielczej 17 A w Nałęczowie do pokoju nr 6.

 

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.