EDUKACJA PRAWNA NA TERENIE POWIATU LUBELSKIEGO

Dzien-seniora-plakat-2

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Powiat Lubelski  zapraszają  na bezpłatne spotkanie dot. tematu  „Uwaga na domokrążców – uchylnie się lub odstępowanie od niekorzystnie zawartych umów”, które odbędzie się w dniu 17 października  2018 r. o godz. 16.00 w Restauracji Gościniec (Wólka 17b).  Ww. tematyka będzie szczegółowo omówiona podczas DNI SENIORA organizowanych przez Wójta Gminy Turka.

Zajęcia prowadzą – RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI

Spotkanie realizowane jest w ramach bezpłatnej edukacji prawnej na terenie powiatu lubelskiego (umowa o  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pod tytułem „Powierzenie prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. na terenie powiatu lubelskiego” zawartej z Powiatem Lubelskim)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


 

PIOTROWICE_18_10_2018Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Powiat Lubelski  zapraszają  na bezpłatne spotkanie dot. tematu  „SPADEK I DAROWIZNA – JAKO FORMA PRAWNA NABYCIA MAJĄTKU (ZASADY, PRAWA I OBOWIĄZKI)”, które odbędzie się w dniu 18 października  2018 r. o godz. 17.00 w Dworku Kajetana Koźmiana obok Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach (Piotrowice 94B).

Zajęcia prowadzą – RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI

Spotkanie realizowane jest w ramach bezpłatnej edukacji prawnej na terenie powiatu lubelskiego (umowa o  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pod tytułem „Powierzenie prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. na terenie powiatu lubelskiego” zawartej z Powiatem Lubelskim).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 


ŻABIA WOLA_18.10.2018Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Powiat Lubelski  zapraszają  na bezpłatne spotkanie dot. tematu  „SPADEK I DAROWIZNA – JAKO FORMA PRAWNA NABYCIA MAJĄTKU (ZASADY, PRAWA I OBOWIĄZKI)”, które odbędzie się w dniu 18 października  2018 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej w Żabiej Woli 77.

Zajęcia prowadzą – RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI

Spotkanie realizowane jest w ramach bezpłatnej edukacji prawnej na terenie powiatu lubelskiego (umowa o  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pod tytułem „Powierzenie prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. na terenie powiatu lubelskiego” zawartej z Powiatem Lubelskim).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

 


 

OSP STRZYZEWICE_25.10.2018Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Powiat Lubelski  zapraszają  na bezpłatne spotkanie dot. tematu  „UWAGA NA DOMOKRĄŻCÓW – UCHYLANIE SIĘ LUB OSTĘPOWANIE OD NIEKORZYSTNIE ZAWARTYCH UMÓW ”, które odbędzie się w dniu 25 października  2018 r. o godz. 10.00  w REMIZIE OSP STRZYŻEWICE 36

Zajęcia prowadzą – RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI

Spotkanie realizowane jest w ramach bezpłatnej edukacji prawnej na terenie powiatu lubelskiego (umowa o  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pod tytułem „Powierzenie prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. na terenie powiatu lubelskiego” zawartej z Powiatem Lubelskim)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.