film

Zapraszamy na film

Materiał video powstał w ramach projektu „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, priorytet 3 „Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych”, działanie 3.1 „Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy zagranicznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej.

pióro

Piszą o nas

Powiat Puławski: http://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/starosta-pulawski-zaprasza-uprawnione-osoby-do-korzystania-z-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html Kazimierz Dolny: http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/2084,nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-pulawskim.html Spotted Lublin: http://spottedlublin.pl/system-nieodplatnej-pomocy-prawnej-od-stycznia-w-lublinie/ Włodzimierz Karpiński: http://www.wkarpinski.pl/darmowe-porady-prawne/