gdzie uzyskamy pomoc?

Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie:

powiat lubelski

3 punkty świadczenia pomocy

powiat krasnostawski

1 punkt świadczenia pomocy

powiat chełmski

2 punkty świadczenia pomocy

powiat tomaszowski

2 punkty świadczenia pomocy

powiat puławski

5 punktów świadczenia pomocy

powiat zamojski

1 punkt świadczenia pomocy

powiat rycki

1 punkt świadczenia pomocy

powiat świdnicki

2 punkty świadczenia pomocy

powiat łęczyński

1 punkt świadczenia pomocy

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2. Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

3. Przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

5. nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020).

6. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Inne informacje:
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem – może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie.
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego.

kto Ci udzieli pomocy

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie

Aktualności

i inne przydatne informacje

E-poradnik nieodpłatnej pomocy prawnej – Powiat Rycki

sprawdź co się pod tym kryje

w dniu 02.05.2019 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mełgwi będzie nieczynny

sprawdź co się pod tym kryje

w dniu 02.05.2019 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świdniku będzie nieczynny

sprawdź co się pod tym kryje

Zmiany w harmonogramie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Świdnickim

sprawdź co się pod tym kryje